Контакт-центр (0412) 558-004
 
Контакт-центр (0412) 558-004

Правила споживчого ринку газу

05.05.2014 / 09:01

Права і обов’язки оператора газорозподільних систем

Відносини між оператором газорозподільних систем та споживачами природного газу регулюються Кодексом газорозподільних систем та Типовим договором розподілу природного газу.

На виконання Закону України «Про ринок природного газу»  розроблено та прийнято ряд нормативних актів, які регулюють відносини, що виникають між постачальниками та споживачами природного газу, а також їх взаємовідносини з операторами газорозподільної системи (операторами ГРМ). Основними з них є:

Оператор ГРМ зобов'язується:

 • розміщувати на сайті чинні тарифи за послуги з розподілу природного газу та поточну редакцію тексту Договору розподілу природного газу (далі - Договір) і Кодексу газорозподільних систем, а у разі внесення до Договору в установленому законодавством порядку відповідних змін своєчасно їх публікувати в офіційних друкованих виданнях, які публікуються на території його ліцензованої діяльності;
 • забезпечити можливість цілодобового доступу споживача до газорозподільної системи в межах величини приєднаної потужності його об’єкта та передачу належних споживачу об’ємів (обсягів) природного газу з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання споживачем вимог Договору;
 • забезпечити належну організацію та функціонування Особистого кабінету споживача;
 • забезпечити належний рівень комерційного обліку природного газу по споживачу, у тому числі формування загального об’єму та обсягу розподілу (споживання) природного газу споживачу за відповідний період;
 • дотримуватись встановлених вимог Кодексу газорозподільних систем щодо приладового обліку, якщо комерційний вузол обліку (лічильник газу) за Договором буде належати Оператору ГРМ;
 • за письмовою вимогою споживача безкоштовно надати йому завірену письмову форму Договору протягом десяти днів з дня надання Оператору ГРМ такої вимоги;
 • проводити на вимогу споживача перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;
 • здійснювати перерахунок об’ємів (обсягів) розподіленого природного газу по об’єкту споживача відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та сплачувати компенсацію споживачу у разі невідповідності якості природного газу на межі балансової належності об’єкта споживча параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;
 • дотримуватись інших вимог Кодексу газорозподільних систем. 

Оператор ГРМ має право:

 • отримувати від споживача оплату за Договором;
 • не здійснювати фактичний розподіл природного газу споживачу або обмежити його чи припинити у порядку та на підставах, передбачених Договором;
 • безперешкодного та безкоштовного доступу на територію та земельну ділянку споживача, де розташована газорозподільна система, та/або газове обладнання споживача, та/або комерційний вузол обліку, для виконання службових обов’язків, передбачених законодавством та Договором;
 • перевіряти роботу комерційного вузла обліку (лічильника газу), у тому числі встановленого на об'єкті споживача, у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;
 • вимагати від споживача підписання акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
 • встановлювати на комерційному вузлі обліку (лічильнику газу) засоби дистанційної передачі даних та/або дублюючі чи контрольні засоби вимірювальної техніки, якщо такі заходи здійснюються за рахунок та силами Оператора ГРМ;
 • інші права, передбачені Кодексом газорозподільних систем.
Джерело: