Контакт-центр (0412) 558-004
 
Контакт-центр (0412) 558-004

Програма відповідності

16.01.2018 / 13:02

Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» за 2017 рік

ПАТ «Житомиргаз» інформує про хід виконання Програми відповідності згідно з вимогами Закону України «Про ринок природного газу»

Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

  • участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Компанії, впровадження яких передбачене Програмою;
  • участі у засіданнях Правління Компанії, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Компанії;
  • аналізу документації Компанії (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Компанії вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»; 
  • підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Компанії щодо підвищення ефективності впровадження Програми.
Джерело: