Контакт-центр (0412) 558-004
 
Контакт-центр (0412) 558-004

Збори акціонерів

01.03.2016 / 15:45

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2016 року

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ЖИТОМИРГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 10002, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд. 35, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 06 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: м. Житомир, площа Перемоги,10 (приміщення конференц-залу бізнес-центра «ІмперіалЪ»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – об 11.00, закінчення реєстрації – об 11.45.

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК  ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

 1.  Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
 4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
 10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
 11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
 12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
 13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
 16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Джерело: