Контакт-центр (0412) 558-004
 
Контакт-центр (0412) 558-004

Збори акціонерів

15.03.2017 / 16:10

Проекти рішень Загальних зборів акціонерів 2017 року

Проекти рішень щодо додаткових питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів
 1. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

 • закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 286 200 000,00 грн. (двісті вісімдесят шість мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок);
 • транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 286 200 000,00 грн. (двісті вісімдесят шість мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок);
 • надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 863 200 000,00 грн. (вісімсот шістдесят три мільйони двісті тисяч гривень 00 копійок);
 • виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 64 100 000,00 грн. (шістдесят чотири мільйони сто тисяч гривень 00 копійок).
 1. Про подальше схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

 1. Схвалити укладення Товариством Договору транспортування природного газу № 1512000704 від 17.12.2015 р. (надалі - «Договір»), укладеного між Товариством та Публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801), що укладено для забезпечення надання Товариством послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, та схвалити подальшу дію цього Договору.
 2. Схвалити укладення Товариством договорів на виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.
 1. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 17.09.2012 р. №КПП-615 за 2016 рік.

Проект рішення:

 1. Звіт Правління Товариства щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 17.09.2012 р. № КПП-615 за 2016 рік затвердити.
 2. Роботу Товариства по забезпеченню виконання всіх умов визначених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 17.09.2012 р. №КПП-615 вважати задовільною.
 3. За сприянням ПрАТ «ГАЗТЕК» Правлінню Товариства забезпечувати і в подальшому виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 17.09.2012 р. № КПП-615. Крім цього, своєчасно та в повному обсязі надавати необхідну інформацію на запити власника пакета акцій Товариства - ПрАТ «ГАЗТЕК» в рамках умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 17.09.2012 р. № КПП-615.

 

Джерело: